Ett kors är rest mitt i Sverige

Det är med stor glädje och entusiasm som vi nu kan berätta att ett 30 meter högt kors är rest i Sveriges geografiska mittpunkt. Resningen av St Staffans-korset i Hassela skedde den 1 juli 2011, något som fick stor uppmärksamhet i både profana och kristna medier. Tidningar, radio och tv både lokalt och på nationell nivå rapporterade från händelsen. Invigningen som följde dagarna efter resningen blev en riktig festhögtid, med välbesökta gudstjänster där bla biskop emeritus Björn Fjärstedt och domkyrkokomminister Carl-Erik Sahlberg medverkade.

Det tog alltså 25 år från det att prästen Karl Åkerblom delade tanken om att resa ett kors i Hassela med några vänner i Nordanstig tills visionen blev verklighet. Efter 24 år, fyra bygglov, otaliga diskussioner, tidningsartiklar och sammanträden, kunde det första spadtaget för S:t Staffans-korset i Hassela tas den 10 september 2010 av Nordanstigs kommunalråd Stig Eng. Förra året byggdes även en väg upp till platsen där korset står och tack vare gensvaret från våra vänner och understödjare, kunde Korset alltså invigas i sommar.

Vi i styrelsen för S:t Staffans kapell vill uttrycka vår stora tacksamhet till alla som varit med och stöttat arbetet sedan visionen om ett stort kors vid Sverige mittpunkt först uttalades. Samtidigt vill vi ge Dig som följt denna utveckling möjlighet att stödja detta projekt genom att ge en gåva till projektet.

De totala kostnaderna i etapp 1 för projektet var omkring en miljon kronor. I dessa kostnader ingår vägbygge, röjning och beredning av området, byggandet av fundamentet, projektering samt tillverkningen av själva korset i limträ. (Vägen finansierades via gåvor redan innan första spadtaget). I etapp 2 ingår bla byggnation av St Staffans kapell, servicehus, stenläggning framför kapellet, framdragning och montering av el.

Etapp 1 och 2 är nu klara och vi planerar med att starta med etapp 3 som bla innefattar vatten och avlopp, en upplevelsestig "Via Dolorosa" samt vissa speciella stendekorationer vid korsplatsen.  

Vi har redan märkt att intresset för korset är mycket stort, människor från hela Sverige åker redan till Hassela för att titta på korset. Även utanför landets gränser har detta projekt blivit känt, med besökare från Polen, Tyskland, USA och Brasilien bla. 

Det är därför med stor frimodighet som vi nu ber om ekonomiskt stöd så att nästa steg i visionen kan bli verklighet och att hela projektet kan bli finansierat.

Varje gåva emottages med största tacksamhet.

Läs mer om hur du kan hjälpa till här

Tack för Ditt engagemang! Gud välsigne Dig!

Samling kring Korset i Hassela 9-11 aug 2019

Välkommen till en bönemanifestation som sker vid korsets fot, i Sveriges geografiska mitt. Arrangör är Sverige7:14 

Fredag 9 aug  kl 19:00

Lördag 10 aug kl 07:00 , 10:00 , 14:00 och 18:00

Söndag 11 aug kl 07:00 , 10:00 och 14:00  (Under söndagen uppmanas till fasta för alla som kan)

Läs mer på www.sverige714.se


Varmt välkommen till NATIONALDAGSBÖNEN 

TORSDAG 6 Juni 2019 kl 15:00 vid korset i Hassela. 

VÄLKOMMEN att vara en del av Sverigebönen som gemensamt lyfter upp sju samhällspelare i bön på över 192 plaser i 148 kommuner i Sverige denna dag.

VÄLKOMMEN TILL EN FANTASTISK HÄNDELSE  !!

OBS!   KANAL 10 DIREKTSÄNDER SAMLINGEN


TACK ALLA NI …..

 

som under 2018 gav en gåva till

S:t Staffans Vattenprojekt-

en insamling till små och mycket effektiva vattenreningsanläggningar från SolarWave

 

-Visste du att 800 barn under 5 år dör varje dag för att de druckit smutsigt vatten

-Men nu kan 1.200 elever och drygt 200 lärare vid en skola i Kampala i Uganda dricka rent vatten tack vare de gåvor som samlades in under 2017 o 2018