10 års jubileum

 

Den 1/7 2021 är det 10 år sedan korset restes

Den 2/7 2021 är det 10 år sedan området ”invigdes”

Den 3/7 2021 är det 10 år sen korset invigdes.

Därför blev det en jubileumsdag lördagen den 3/7 2021.

Karl-Gustav Severin och Olof Edsinger deltog denna fantastiska dag 

 

Den 3 juli i år var det 10 år sedan Korset i Hassela invigdes och det 30 meter höga korset restes i närheten av Sveriges geografiska mitt.

Lördag den 3 juli firade vi detta jubielum med en samling där bland annat Olof Edsinger, Carl-Gustav Severin, Stefan Jernsand och Andreas Leek m fl medverkade.

Det tog 25 år från det att kyrkoherden Karl Åkerblom delade tanken om att resa ett kors i Hassela med några vänner i Nordanstig, tills visionen blev verklighet. Det första spadtaget för korset i Hassela togs den 10 september 2010 av Nordanstigs kommunalråd Stig Eng. Därefter byggdes en väg upp till korset och tack vare gensvaret från understödjare, kunde det 30 meter höga korset resas den 1 juli 2011

Därefter har ett kapellbyggts vid korsets fot, samt ett servicehus, liksom stenläggning framför kapellet och framdragning och montering av el.

Nästa etapp är en Via Dolorosa-stig, samt stendekorationer vid korsplatse

ÄNTLIGEN kan vi samlas tillsammans vid korset

VÄLKOMMEN på Sveriges nationaldag den 6/6 2022 kl 16:00

Då skall vi be för vårt land mm 

JONNY & ÅSA FOGLANDER mfl medverkar

Tag gärna med fikakorg och egen stol (det finns bänkar men räcker nog inte till alla)


 

Den 1/7 2021 är det 10 år sedan korset restes

Den 2/7 2021 är det 10 år sedan området ”invigdes”

Den 3/7 2021 är det 10 år sen korset invigdes.

Därför blev det en jubileumsdag lördagen den 3/7 2021.

Karl-Gustav Severin och Olof Edsinger deltog denna fantastiska dag 


Vi kunde åter igen samlas tillsammans för att be för vårt land

Tack till  alla som deltog på olika vis. Gud hör bön

B så får du C