Årsmöte 2020

 

Årsmöte i Föreningen Korset och S.t Staffans Kapell 26/8 2020.

 

LÄS VIDARE VIKTIG INFORMATION NEDAN

 

Vi kommer då bland annat att avtacka föreningens och Korsets initiativtagare Karl Åkerblom som p.ga. ålder och hälsoskäl önskar lämna över sitt uppdrag i styrelsen till andra personer.

Vi i styrelsen tackar Karl för hans enorma engagemang i föreningen och inbjuder härmed till avtackningsfest i samband med årsmötet.

 

Övriga mötestalare är

Fredrik Unger  kyrkoherde Bergsjö - Ilsbo - Hassela församling 

Ola Hössjer      professor i matematisk statistik Stockholms universitet      

Musik  Charles Liljedahl  kantor

 

Vi bjuder på tårta, vänligen anmäl er till Eva Åkerblom tel. 070-2348246

 

 

Varmt välkomna

Styrelsen

S:t Staffans kapell

 

Årsmöte i Föreningen Korset och S.t Staffans Kapell 26/8 2020.

 

LÄS VIDARE VIKTIG INFORMATION NEDAN

 


Däremot kommer vi att sända en kort hälsning den 6/6 kl 16:00 via KANAL10,  samt att samlingen vid korset från 2018 kommer att återutsändas efter denna hälsning.
Vi följer de rekomendationer som för närvarande gäller ang offentliga samlingar på max 50 personer och måste därför meddela beslutet att ställa in årets gemensamma saling vid korset, då vi i regel brukar vara 100-tals personer som samlas.

Samling kring Korset i Hassela 9-11 aug 2019

Välkommen till en bönemanifestation som sker vid korsets fot, i Sveriges geografiska mitt. Arrangör är Sverige7:14 

Fredag 9 aug  kl 19:00

Lördag 10 aug kl 07:00 , 10:00 , 14:00 och 18:00

Söndag 11 aug kl 07:00 , 10:00 och 14:00  (Under söndagen uppmanas till fasta för alla som kan)

Läs mer på www.sverige714.se