BG för hjälparbete

Föreningen St Staffan har nu öppnat ett extra BankGiro specifikt för vårt hjälparbete.

BG   372-9902

Ange alltid till vilket ändamål du vill att pengarna skall gå

Vårt ordinarie BG nummer  

BG  5756-9790   fungerar precis som vanligt.

Ange även där alltid vilket ändamål pengarna avser, om det är medlemsavgeift, gåva, hyra av kapell eller annat, 

Det är för att på ett enklare sätt kunna hantera gåvor till vårt hjälparbete som vi öppnat ett nytt separat BG-nummer till detta. Skulle det komma in pengar på vårt ordinarie BG-nummer, som är avsett för hjälparbetet, så för vi givetvis över detta manuellt till rätt BG-nummer...(och vice versa)

Tack alla Ni fantastiska människor som stöder vårt arbete på olika sätt. Vi känner oss välsignade i detta projekt både på hemmaplan med att göra korset budskap känt för alla människor, om den fullkomliga kärleken från Gud, som ger oss alla möjlighet att försonas med vår skapare GENOM det offer som Jesus gjorde, nämnligen att han frivilligt gav sitt liv för din och min skull, där på Golgata kors.   " Det är fullbordat! " När vi förstår innebörden av detta verk så kommer det att förändra vår syn på livet. 

Men även genom att göra Korsets budskap till en verklighet i ALLAS våra liv genom att ÄLSKA SIN NÄSTA som sig själv. Vårt hjälparbete är en del av detta.  Ingen av oss kan hjälpa alla, men ALLA kan hjälpa någon.

Än en gång.... ett STORT TACK för ditt engagemang 

 

Årsmöte i Föreningen Korset och S.t Staffans Kapell 26/8 2020.

 

LÄS VIDARE VIKTIG INFORMATION NEDAN

 


Däremot kommer vi att sända en kort hälsning den 6/6 kl 16:00 via KANAL10,  samt att samlingen vid korset från 2018 kommer att återutsändas efter denna hälsning.
Vi följer de rekomendationer som för närvarande gäller ang offentliga samlingar på max 50 personer och måste därför meddela beslutet att ställa in årets gemensamma saling vid korset, då vi i regel brukar vara 100-tals personer som samlas.

Samling kring Korset i Hassela 9-11 aug 2019

Välkommen till en bönemanifestation som sker vid korsets fot, i Sveriges geografiska mitt. Arrangör är Sverige7:14 

Fredag 9 aug  kl 19:00

Lördag 10 aug kl 07:00 , 10:00 , 14:00 och 18:00

Söndag 11 aug kl 07:00 , 10:00 och 14:00  (Under söndagen uppmanas till fasta för alla som kan)

Läs mer på www.sverige714.se