Bön för för de förföljda 2015

ONSDAGEN den 9/9 2015     OBS!! kl 18:00   är det en speciell kväll vid S:t Staffanskorset med BÖN för de förföljda kristna över världen.

Vi ser idag hur kristna i världen på många områden får lida för sin tros skull. Därför är det viktigt att stå upp i tro och förenade i bön för dessa förföljda bröder och systrar. VÄLKOMMEN att vara med och FÖRÄNDRA situationen. 

Nedan finner du nå några av de initiativ som sker idag på grund av den allt mer tilltagande förföljelsen på kristna världen över. Samtidigt ser vi hur antalet kristna ökar över hela världen.. Så mitt i mörkret finns alltid ett ljus, och ljuset har redan övervunnit mörkret

-Tidningen Dagen rapporterade den 27 mars i år att de kristnas situation i Mellanöstern har kommit upp på högsta möjliga politiska nivå, och att FN:s säkerhetsråd på Franskt initiativ skall lyfta denna fråga.

-Genom reporten Nuri Kinos arbete med nätverket "A demand for action" sprids  information och fakta om övergreppen på kristna i Irak och Syrien, som når hela vägen upp till världsledarna 

Vi som kristna har också ett ansvar att bedja för den MYCKET SPECIELLA situation som är just nu med människor i miljoner på FLYKT undan krig och terror.  Jesus kom med ett budskap om att GUD ÄLSKAR MÄNNISKAN så mycket att HAN SJÄLV var villig att BETALA PRISET för att vi skall få gemenskap med Honom genom JESUS. Priset är betalt. Där på korset vann Jesus en evig seger över ondska och hat för din och min skull.

Har du inte möjlighet att delta fysiskt på plats i Hassela denna kväll, så be tillsammans med oss, där du befinner dig.

 

Årsmöte i Föreningen Korset och S.t Staffans Kapell 26/8 2020.

 

LÄS VIDARE VIKTIG INFORMATION NEDAN

 


Däremot kommer vi att sända en kort hälsning den 6/6 kl 16:00 via KANAL10,  samt att samlingen vid korset från 2018 kommer att återutsändas efter denna hälsning.
Vi följer de rekomendationer som för närvarande gäller ang offentliga samlingar på max 50 personer och måste därför meddela beslutet att ställa in årets gemensamma saling vid korset, då vi i regel brukar vara 100-tals personer som samlas.

Samling kring Korset i Hassela 9-11 aug 2019

Välkommen till en bönemanifestation som sker vid korsets fot, i Sveriges geografiska mitt. Arrangör är Sverige7:14 

Fredag 9 aug  kl 19:00

Lördag 10 aug kl 07:00 , 10:00 , 14:00 och 18:00

Söndag 11 aug kl 07:00 , 10:00 och 14:00  (Under söndagen uppmanas till fasta för alla som kan)

Läs mer på www.sverige714.se