Bön för för de förföljda 2015

ONSDAGEN den 9/9 2015     OBS!! kl 18:00   är det en speciell kväll vid S:t Staffanskorset med BÖN för de förföljda kristna över världen.

Vi ser idag hur kristna i världen på många områden får lida för sin tros skull. Därför är det viktigt att stå upp i tro och förenade i bön för dessa förföljda bröder och systrar. VÄLKOMMEN att vara med och FÖRÄNDRA situationen. 

Nedan finner du nå några av de initiativ som sker idag på grund av den allt mer tilltagande förföljelsen på kristna världen över. Samtidigt ser vi hur antalet kristna ökar över hela världen.. Så mitt i mörkret finns alltid ett ljus, och ljuset har redan övervunnit mörkret

-Tidningen Dagen rapporterade den 27 mars i år att de kristnas situation i Mellanöstern har kommit upp på högsta möjliga politiska nivå, och att FN:s säkerhetsråd på Franskt initiativ skall lyfta denna fråga.

-Genom reporten Nuri Kinos arbete med nätverket "A demand for action" sprids  information och fakta om övergreppen på kristna i Irak och Syrien, som når hela vägen upp till världsledarna 

Vi som kristna har också ett ansvar att bedja för den MYCKET SPECIELLA situation som är just nu med människor i miljoner på FLYKT undan krig och terror.  Jesus kom med ett budskap om att GUD ÄLSKAR MÄNNISKAN så mycket att HAN SJÄLV var villig att BETALA PRISET för att vi skall få gemenskap med Honom genom JESUS. Priset är betalt. Där på korset vann Jesus en evig seger över ondska och hat för din och min skull.

Har du inte möjlighet att delta fysiskt på plats i Hassela denna kväll, så be tillsammans med oss, där du befinner dig.

ÄNTLIGEN kan vi samlas tillsammans vid korset

VÄLKOMMEN på Sveriges nationaldag den 6/6 2022 kl 16:00

Då skall vi be för vårt land mm 

JONNY & ÅSA FOGLANDER mfl medverkar

Tag gärna med fikakorg och egen stol (det finns bänkar men räcker nog inte till alla)


 

Den 1/7 2021 är det 10 år sedan korset restes

Den 2/7 2021 är det 10 år sedan området ”invigdes”

Den 3/7 2021 är det 10 år sen korset invigdes.

Därför blev det en jubileumsdag lördagen den 3/7 2021.

Karl-Gustav Severin och Olof Edsinger deltog denna fantastiska dag 


Vi kunde åter igen samlas tillsammans för att be för vårt land

Tack till  alla som deltog på olika vis. Gud hör bön

B så får du C