Bön för Sverige 6 JUNI 2015

Inbjudan till en bön & omvändelsedag,

Nationaldagen 6 juni 2015  kl. 15:00

Vid Korset i Hassela

Vi vill inbjuda er till en bön & omvändelsedag vid korset i Hassela.

”Sverigebönen” är ett böneinitiativ för Sveriges land och vårt folk.

Vi vill uppmana alla kristna att deltaga denna viktiga dag.

Paulus uppmanar oss till bön i 1 Tim 2:1-2

”Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt”.

Jesus ger oss löftet om bönesvar i Joh 16:23-24

”Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig.”

Fyll bilarna, hyr en buss, samla folket. Låt oss komma tillsammans och ropa till Gud för Sverige på Nationaldagen vid korsets fot i Hassela mitt i Sverige.

Medtag gärna en fikakorg

Välkomna!

S:t Staffans Kapell         

 

Upplev den helt FANTASTISKA känslan av att få stå på ett berg, mitt i Sverige, vid foten av ett 30 meter högt kors, att blicka ut över Hasselabygden, över skog och sjö, och att få BE till Gud den högste om nåd och välsignelse, om frid och förlåtelse, om omvändelse och upprättelse.

GUD välsigne DIG!

TACK ALLA NI …..

 

som under 2018 gav en gåva till

S:t Staffans Vattenprojekt-

en insamling till små och mycket effektiva vattenreningsanläggningar från SolarWave

 

-Visste du att 800 barn under 5 år dör varje dag för att de druckit smutsigt vatten

-Men nu kan 1.200 elever och drygt 200 lärare vid en skola i Kampala i Uganda dricka rent vatten tack vare de gåvor som samlades in under 2017 o 2018


VÄLKOMMEN till julaftonens störst höjdpunkt. Kl 23:30 samlas vi vid korset i Hassela och firar att "EN STJÄRNA TÄNDS"  Låt den här natten bli en natt när det får tändas en stjärna i ditt liv


GDPR (General Data Protection Regulation), eller Allmänna dataskyddsförordningen som den faktiskt heter på svenska, är en gemensam lag i EU. Kortfattat går det ut på att du har rätt att veta hur dina uppgifter blir hanterade hos oss.

HÄR kan du läsa om vår personuppgiftspolicy.