Bön för Sverige 6 JUNI 2015

Inbjudan till en bön & omvändelsedag,

Nationaldagen 6 juni 2015  kl. 15:00

Vid Korset i Hassela

Vi vill inbjuda er till en bön & omvändelsedag vid korset i Hassela.

”Sverigebönen” är ett böneinitiativ för Sveriges land och vårt folk.

Vi vill uppmana alla kristna att deltaga denna viktiga dag.

Paulus uppmanar oss till bön i 1 Tim 2:1-2

”Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt”.

Jesus ger oss löftet om bönesvar i Joh 16:23-24

”Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig.”

Fyll bilarna, hyr en buss, samla folket. Låt oss komma tillsammans och ropa till Gud för Sverige på Nationaldagen vid korsets fot i Hassela mitt i Sverige.

Medtag gärna en fikakorg

Välkomna!

S:t Staffans Kapell         

 

Upplev den helt FANTASTISKA känslan av att få stå på ett berg, mitt i Sverige, vid foten av ett 30 meter högt kors, att blicka ut över Hasselabygden, över skog och sjö, och att få BE till Gud den högste om nåd och välsignelse, om frid och förlåtelse, om omvändelse och upprättelse.

GUD välsigne DIG!

VÄLKOMMEN till julaftonens störst höjdpunkt. Kl 23:30 samlas vi vid korset i Hassela och firar att "EN STJÄRNA TÄNDS"  Låt den här natten bli en natt när det får tändas en stjärna i ditt liv


GDPR (General Data Protection Regulation), eller Allmänna dataskyddsförordningen som den faktiskt heter på svenska, är en gemensam lag i EU. Kortfattat går det ut på att du har rätt att veta hur dina uppgifter blir hanterade hos oss.

HÄR kan du läsa om vår personuppgiftspolicy.


Varmt välkommen till NATIONALDAGSBÖNEN Onsdag 6 Juni 2018 kl 16:00 vid korset i Hassela. I år kommer även Patrik Sandberg, Sverigebönens nationelle ledare, att medverka. 

Vi välkomnar DIG även till den efterföljande samlingen kl 18:00 då det blir både förkunnelse och lovsång.

Samlingarna kommer även att direktsändas på Kanal10  !!