Bön för Sverige 6 JUNI 2015

Inbjudan till en bön & omvändelsedag,

Nationaldagen 6 juni 2015  kl. 15:00

Vid Korset i Hassela

Vi vill inbjuda er till en bön & omvändelsedag vid korset i Hassela.

”Sverigebönen” är ett böneinitiativ för Sveriges land och vårt folk.

Vi vill uppmana alla kristna att deltaga denna viktiga dag.

Paulus uppmanar oss till bön i 1 Tim 2:1-2

”Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt”.

Jesus ger oss löftet om bönesvar i Joh 16:23-24

”Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig.”

Fyll bilarna, hyr en buss, samla folket. Låt oss komma tillsammans och ropa till Gud för Sverige på Nationaldagen vid korsets fot i Hassela mitt i Sverige.

Medtag gärna en fikakorg

Välkomna!

S:t Staffans Kapell         

 

Upplev den helt FANTASTISKA känslan av att få stå på ett berg, mitt i Sverige, vid foten av ett 30 meter högt kors, att blicka ut över Hasselabygden, över skog och sjö, och att få BE till Gud den högste om nåd och välsignelse, om frid och förlåtelse, om omvändelse och upprättelse.

GUD välsigne DIG!

 

Årsmöte i Föreningen Korset och S.t Staffans Kapell 26/8 2020.

 

LÄS VIDARE VIKTIG INFORMATION NEDAN

 


Däremot kommer vi att sända en kort hälsning den 6/6 kl 16:00 via KANAL10,  samt att samlingen vid korset från 2018 kommer att återutsändas efter denna hälsning.
Vi följer de rekomendationer som för närvarande gäller ang offentliga samlingar på max 50 personer och måste därför meddela beslutet att ställa in årets gemensamma saling vid korset, då vi i regel brukar vara 100-tals personer som samlas.

Samling kring Korset i Hassela 9-11 aug 2019

Välkommen till en bönemanifestation som sker vid korsets fot, i Sveriges geografiska mitt. Arrangör är Sverige7:14 

Fredag 9 aug  kl 19:00

Lördag 10 aug kl 07:00 , 10:00 , 14:00 och 18:00

Söndag 11 aug kl 07:00 , 10:00 och 14:00  (Under söndagen uppmanas till fasta för alla som kan)

Läs mer på www.sverige714.se