Här några tankar som Karl-Erik Sahlberg delade vid invigningen av kapellet den 5 juli 2014

DEN KYRKA VÄXER SOM

  1. är öppen för alla
  2. bryr sig om människor i nöd
  3. har en kärleksfull gemenskap
  4. sätter Jesus i centrum
  5. lever ett helgat liv
  6. är beredd att lida för sin tros skull
  7. söker Gud i bön
  8. använder lekmän
  9. är beroende av den Helige Andes kraft

 

 

Årsmöte i Föreningen Korset och S.t Staffans Kapell 26/8 2020.

 

LÄS VIDARE VIKTIG INFORMATION NEDAN

 


Däremot kommer vi att sända en kort hälsning den 6/6 kl 16:00 via KANAL10,  samt att samlingen vid korset från 2018 kommer att återutsändas efter denna hälsning.
Vi följer de rekomendationer som för närvarande gäller ang offentliga samlingar på max 50 personer och måste därför meddela beslutet att ställa in årets gemensamma saling vid korset, då vi i regel brukar vara 100-tals personer som samlas.

Samling kring Korset i Hassela 9-11 aug 2019

Välkommen till en bönemanifestation som sker vid korsets fot, i Sveriges geografiska mitt. Arrangör är Sverige7:14 

Fredag 9 aug  kl 19:00

Lördag 10 aug kl 07:00 , 10:00 , 14:00 och 18:00

Söndag 11 aug kl 07:00 , 10:00 och 14:00  (Under söndagen uppmanas till fasta för alla som kan)

Läs mer på www.sverige714.se