Här några tankar som Karl-Erik Sahlberg delade vid invigningen av kapellet den 5 juli 2014

DEN KYRKA VÄXER SOM

  1. är öppen för alla
  2. bryr sig om människor i nöd
  3. har en kärleksfull gemenskap
  4. sätter Jesus i centrum
  5. lever ett helgat liv
  6. är beredd att lida för sin tros skull
  7. söker Gud i bön
  8. använder lekmän
  9. är beroende av den Helige Andes kraft

 

VÄLKOMMEN till julaftonens störst höjdpunkt. Kl 23:30 samlas vi vid korset i Hassela och firar att "EN STJÄRNA TÄNDS"  Låt den här natten bli en natt när det får tändas en stjärna i ditt liv


GDPR (General Data Protection Regulation), eller Allmänna dataskyddsförordningen som den faktiskt heter på svenska, är en gemensam lag i EU. Kortfattat går det ut på att du har rätt att veta hur dina uppgifter blir hanterade hos oss.

HÄR kan du läsa om vår personuppgiftspolicy.


Varmt välkommen till NATIONALDAGSBÖNEN Onsdag 6 Juni 2018 kl 16:00 vid korset i Hassela. I år kommer även Patrik Sandberg, Sverigebönens nationelle ledare, att medverka. 

Vi välkomnar DIG även till den efterföljande samlingen kl 18:00 då det blir både förkunnelse och lovsång.

Samlingarna kommer även att direktsändas på Kanal10  !!