Här några tankar som Karl-Erik Sahlberg delade vid invigningen av kapellet den 5 juli 2014

DEN KYRKA VÄXER SOM

  1. är öppen för alla
  2. bryr sig om människor i nöd
  3. har en kärleksfull gemenskap
  4. sätter Jesus i centrum
  5. lever ett helgat liv
  6. är beredd att lida för sin tros skull
  7. söker Gud i bön
  8. använder lekmän
  9. är beroende av den Helige Andes kraft

 

TACK ALLA NI …..

 

som under 2018 gav en gåva till

S:t Staffans Vattenprojekt-

en insamling till små och mycket effektiva vattenreningsanläggningar från SolarWave

 

-Visste du att 800 barn under 5 år dör varje dag för att de druckit smutsigt vatten

-Men nu kan 1.200 elever och drygt 200 lärare vid en skola i Kampala i Uganda dricka rent vatten tack vare de gåvor som samlades in under 2017 o 2018


VÄLKOMMEN till julaftonens störst höjdpunkt. Kl 23:30 samlas vi vid korset i Hassela och firar att "EN STJÄRNA TÄNDS"  Låt den här natten bli en natt när det får tändas en stjärna i ditt liv


GDPR (General Data Protection Regulation), eller Allmänna dataskyddsförordningen som den faktiskt heter på svenska, är en gemensam lag i EU. Kortfattat går det ut på att du har rätt att veta hur dina uppgifter blir hanterade hos oss.

HÄR kan du läsa om vår personuppgiftspolicy.