Förbön för förföljda kristna

LÖRDAGEN den 16 augusti kl 15.00 var det en MYCKET VIKTIG samling vid S:t Staffans kors & kapell.

Om en lem lider så lider hela kroppen.... Då samlades vi för att be för alla de kristna bröder och systrar som idag får utstå lidande och förföljelse för sin tros skull

IDAG är det viktigare än nånsin att stå upp för våra trossyskon som förföljs för sin tros skull.

Aftonbladet skriver i en artikel 2014-05-17 om hur det ser ut i tex Sudan idag  "Den 27-åriga Mariam Yahya Ibrahim, som är gravid i åttonde månaden, och som nu dömts till döden genom hängning av en sudanesisk domstol för att ha lämnat islam och blivit kristen, är bara en i raden av kristna som riskerar förföljelse i Sudan"  Artikeln fortsätter med att konstatera att "Även om förföljelsen av kristna växer i muslimvärlden är den inte begränsat dit. Flest kristna riskerar förföljelse av kommunistiska regimer som Kina och Nordkorea, som också är det land där förföljelsen är värst"'

Enligt det religiöst obundna och politiskt oberoende Pew Research Center har kristna dock trakasserats vid olika tidspunkter mellan juni 2006 och december 2012 i 151 länder, fler länder än någon annan religiös grupp.

OPERC, som är en organisation för förföljda kristna, skriver "80 procent av världens religionsförföljelse riktar sig mot de kristna. Flera beräkningar visar att 100-200 miljoner kristna lever under förföljelseliknande förhållanden. En miljon har till och med dödats för sin kristna tro under det senaste decenniet, i genomsnitt 100 000 per år. Antalet varierar år från år, är svårt att beräkna exakt men är helt klart betydande"

Med detta i minnet så är det ALLTID VIKTIGT ATT SAMLAS FÖR BÖN VID KORSET. 

Lördagen den 16/8 2014 kl 15.00 var en sådan dag

HERREN kallar dig att stå upp för dina bröder och systrar.

TACK ALLA NI …..

 

som under 2018 gav en gåva till

S:t Staffans Vattenprojekt-

en insamling till små och mycket effektiva vattenreningsanläggningar från SolarWave

 

-Visste du att 800 barn under 5 år dör varje dag för att de druckit smutsigt vatten

-Men nu kan 1.200 elever och drygt 200 lärare vid en skola i Kampala i Uganda dricka rent vatten tack vare de gåvor som samlades in under 2017 o 2018


VÄLKOMMEN till julaftonens störst höjdpunkt. Kl 23:30 samlas vi vid korset i Hassela och firar att "EN STJÄRNA TÄNDS"  Låt den här natten bli en natt när det får tändas en stjärna i ditt liv


GDPR (General Data Protection Regulation), eller Allmänna dataskyddsförordningen som den faktiskt heter på svenska, är en gemensam lag i EU. Kortfattat går det ut på att du har rätt att veta hur dina uppgifter blir hanterade hos oss.

HÄR kan du läsa om vår personuppgiftspolicy.