Förbön för förföljda kristna

LÖRDAGEN den 16 augusti kl 15.00 var det en MYCKET VIKTIG samling vid S:t Staffans kors & kapell.

Om en lem lider så lider hela kroppen.... Då samlades vi för att be för alla de kristna bröder och systrar som idag får utstå lidande och förföljelse för sin tros skull

IDAG är det viktigare än nånsin att stå upp för våra trossyskon som förföljs för sin tros skull.

Aftonbladet skriver i en artikel 2014-05-17 om hur det ser ut i tex Sudan idag  "Den 27-åriga Mariam Yahya Ibrahim, som är gravid i åttonde månaden, och som nu dömts till döden genom hängning av en sudanesisk domstol för att ha lämnat islam och blivit kristen, är bara en i raden av kristna som riskerar förföljelse i Sudan"  Artikeln fortsätter med att konstatera att "Även om förföljelsen av kristna växer i muslimvärlden är den inte begränsat dit. Flest kristna riskerar förföljelse av kommunistiska regimer som Kina och Nordkorea, som också är det land där förföljelsen är värst"'

Enligt det religiöst obundna och politiskt oberoende Pew Research Center har kristna dock trakasserats vid olika tidspunkter mellan juni 2006 och december 2012 i 151 länder, fler länder än någon annan religiös grupp.

OPERC, som är en organisation för förföljda kristna, skriver "80 procent av världens religionsförföljelse riktar sig mot de kristna. Flera beräkningar visar att 100-200 miljoner kristna lever under förföljelseliknande förhållanden. En miljon har till och med dödats för sin kristna tro under det senaste decenniet, i genomsnitt 100 000 per år. Antalet varierar år från år, är svårt att beräkna exakt men är helt klart betydande"

Med detta i minnet så är det ALLTID VIKTIGT ATT SAMLAS FÖR BÖN VID KORSET. 

Lördagen den 16/8 2014 kl 15.00 var en sådan dag

HERREN kallar dig att stå upp för dina bröder och systrar.

ÄNTLIGEN kan vi samlas tillsammans vid korset

VÄLKOMMEN på Sveriges nationaldag den 6/6 2022 kl 16:00

Då skall vi be för vårt land mm 

JONNY & ÅSA FOGLANDER mfl medverkar

Tag gärna med fikakorg och egen stol (det finns bänkar men räcker nog inte till alla)


 

Den 1/7 2021 är det 10 år sedan korset restes

Den 2/7 2021 är det 10 år sedan området ”invigdes”

Den 3/7 2021 är det 10 år sen korset invigdes.

Därför blev det en jubileumsdag lördagen den 3/7 2021.

Karl-Gustav Severin och Olof Edsinger deltog denna fantastiska dag 


Vi kunde åter igen samlas tillsammans för att be för vårt land

Tack till  alla som deltog på olika vis. Gud hör bön

B så får du C