Korsets betydelse

Varför är korset så viktigt?

Vi ser hur människor i vår omgivning famlar efter sanningen, och söker än här och än där. Att då gömma undan den tydligaste symbolen för det kristna kärleksbudskapet, KORSET, hur högt Gud älskade världen så att Han själv var villig att betala det högsta priset för att, en gång för alla göra vägen till frihet och sanning möjlig att finna för ALLA människor.

 JESUS, Guds son, tog sig an uppgiften, och trots att han önskade gå en annan väg så var han ändå villig att gå korsets väg. Genom detta kollosala offer som Gud gjorde, för VÅR skull så kan vi idag se på KORSET med den allra största tacksamhet och veta att Jesus vann en evig seger som är giltig för dig och för mig, och som idag berättar om att segern redan är vunnen, att vi alla har möjlighet att välja den väg som leder oss rätt. 

"Att korset polariserar är inget nytt. Den tidigaste användningen av korset som en kristen symbol användes för markera mot kristna. Det är när en församling flyttar bort fokus på Guds unika frälsningsverk på korset som en kyrka drar sin sista suck" skriver Jacob Rudolfsson i ett inlägg på SEA's debattsida 

Läs mer om detta genom att klicka HÄR

http://www.sea.nu/viewNavMenu.do?menuID=55&oid=99473

 

 

Årsmöte i Föreningen Korset och S.t Staffans Kapell 26/8 2020.

 

LÄS VIDARE VIKTIG INFORMATION NEDAN

 


Däremot kommer vi att sända en kort hälsning den 6/6 kl 16:00 via KANAL10,  samt att samlingen vid korset från 2018 kommer att återutsändas efter denna hälsning.
Vi följer de rekomendationer som för närvarande gäller ang offentliga samlingar på max 50 personer och måste därför meddela beslutet att ställa in årets gemensamma saling vid korset, då vi i regel brukar vara 100-tals personer som samlas.

Samling kring Korset i Hassela 9-11 aug 2019

Välkommen till en bönemanifestation som sker vid korsets fot, i Sveriges geografiska mitt. Arrangör är Sverige7:14 

Fredag 9 aug  kl 19:00

Lördag 10 aug kl 07:00 , 10:00 , 14:00 och 18:00

Söndag 11 aug kl 07:00 , 10:00 och 14:00  (Under söndagen uppmanas till fasta för alla som kan)

Läs mer på www.sverige714.se