Nationaldagsbön 2019

Varmt välkommen till NATIONALDAGSBÖNEN 

TORSDAG 6 Juni 2019 kl 15:00 vid korset i Hassela. 

VÄLKOMMEN att vara en del av Sverigebönen som gemensamt lyfter upp sju samhällspelare i bön på över 192 plaser i 148 kommuner i Sverige denna dag.

VÄLKOMMEN TILL EN FANTASTISK HÄNDELSE  !!

OBS!   KANAL 10 DIREKTSÄNDER SAMLINGEN

Här är några av de som kommer att medverka under dagens samling 

Peter Fagerhov,  Ruben Agnarsson,  Gert-Ove Liw,  Eva Burenfjäll Maria Ceder,  Magdalena Fagerhov,  Patrik Haddad   NKC Worship (Lovsångsband), Irene Andersson (sång) Liza Nilsson (sång)

Vi vill verkligen uppmana dig att komma till årets nationaldagsbön vid korset i Hassela. Sverige behöver vända om och är i behov av våra förböner. Sverige, som har ett kristet arv sen mer än 1000 år, är en nation byggd på kristna värderingar och skall så förbli. Vår nationalsymbol, flaggan med ett gult kors och en blå bakgrund, står för den välsignelse som det kristna evangeliet har betytt för vårt land. Var med och värna om detta och stå upp för evangeliet och dess budskap denna dag. Ditt engagemang gör skillnad i Sverige. Vi vill lyfta fram budskapet om korset som den plats där Guds nåd och kärlek är tillgänglig för ALLA människor.

Vi ber gemensamt för sju samhällspelare.

¤ Politiker o myndigheter  ¤ Guds församling  ¤ Familjen  ¤ Media  ¤ Utbildning  ¤ Näringsliv och arbetsplatser  ¤ Kultur och idrottsvärden

Så här formulerar Sverigebönen sig angående detta "Att samhällets värderingar styrs och formas av ett antal bärande områden av inflytande är inte någon ny företeelse. Sverigebönen har valt att kalla dessa för samhällspelare."  "Visionen om samhällspelarna utgår från sju huvudområden. Under dessa kan självfallet fler underliggande områden läggas till. De sju samhällspelarna är tänkta som en utgångspunkt, som ett stöd och vägledning i förbönen. "

Gud välsigna dig !!  Tack att du står med i bön

VÄLKOMMEN TILL EN FANTASTISK DAG  !!    MISSA INTE DETTA !!

KANAL 10 DIREKTSÄNDER FRÅN SAMLINGEN

 

Årsmöte i Föreningen Korset och S.t Staffans Kapell 26/8 2020.

 

LÄS VIDARE VIKTIG INFORMATION NEDAN

 


Däremot kommer vi att sända en kort hälsning den 6/6 kl 16:00 via KANAL10,  samt att samlingen vid korset från 2018 kommer att återutsändas efter denna hälsning.
Vi följer de rekomendationer som för närvarande gäller ang offentliga samlingar på max 50 personer och måste därför meddela beslutet att ställa in årets gemensamma saling vid korset, då vi i regel brukar vara 100-tals personer som samlas.

Samling kring Korset i Hassela 9-11 aug 2019

Välkommen till en bönemanifestation som sker vid korsets fot, i Sveriges geografiska mitt. Arrangör är Sverige7:14 

Fredag 9 aug  kl 19:00

Lördag 10 aug kl 07:00 , 10:00 , 14:00 och 18:00

Söndag 11 aug kl 07:00 , 10:00 och 14:00  (Under söndagen uppmanas till fasta för alla som kan)

Läs mer på www.sverige714.se