I storartat sällskap...

compare.jpgKorset i Hassela kan i storlek jämföras med den världsberömda Kristusstatyn i Rio de Janeiro i Brasilien. Den statyn är 38 meter hög, att jämföra med Korset i Hassela som mäter 30 meter. 

Fakta Korset i Hassela 

  • Höjd: 30 meter 
  • Bredd: En tvärbjälke på nio meter 
  • Vikt: 14 ton 
  • Material: Ihålig limträkonstruktion 
  • Tillverkare: Martinssons i Byggdsiljum 
  • Placering: I syd-nordlig riktning på toppen av Svartberget i Älvåsenmassivet 
  • Invigning: 1 - 3 Juli 2011

Mannen som ritade korset  

johnny.jpgHan har gjort flera kända hotell och byggnadsverk. Nu har arkitekt Johnny Isaksson även ritat jätte korset i Hassela – helt ideellt. – Det gäller att ha bra relationer vertikalt också, säger han med glimten i ögat.

Att rita ett 30 meter högt kors och ett kapell, allt med Gudomens treenighet som grund tema. Det var uppdraget som Isaksson för några år sedan fick av föreningen S:t Staffans kapell. Och så blev det. – Allt är trekantigt och allt går att dividera med tre. Korset är en ihålig limträ konstruktion byggd i trekant och kapellet har tre fönster på var sida, berättar han. Det mäktiga korset ska bli vitt täcklaserat och det knuttimrade kapellet falurött. I kapellets falsade koppartak har Isaksson även ritat in ett fönster som vetter upp mot himlen. Johnny Isaksson har tidigare bland annat ritat flera filmstäder åt SF, Hotell Lappland i Lycksele med världens största lappkåta (22 meter i takhöjd) och hotell Södra berget i Sundsvall, vars utsiktstorn även utgör startplats i slalombacken. Att få rita ett träkors på en bergknalle i norra Hälsingland är inte ett dugg sämre, menar han. – Korset är nog bland det roligaste jag har gjort, det är så speciellt, och det är därför jag fortsätter – helt ideellt, förklarar Isaksson. – Jag tänker vara med tills det står där uppe på toppen, intygar han

 

Tre etapper

omrade.jpg

Den anläggning som nu växer fram på Svartberget vid Älvåsen i Hassela planeras i tre etapper: 

Etapp 1

Väg och parkering, kors, kapell.

På markområdet anläggs också en upplevelsestig med olika stationer och natur upplevelser. 

Etapp 2

"Marknadsplats" med möjlighet till medeltidsarrangemang och företags konferenser. Här ingår bland annat 12 boendestugor, en bröllopssvit för brudpar, servicebyggnad och toaletter. Dessutom anläggs en utomhusarena för 9 000 personer där man kan hålla konserter, spelmansstämmor och friluftsgudstjänster

Etapp 3

Konsertlada med plats för 400 personer och pilgrimsstigar längs bergssidan. Kyrkbåtar kan frakta pilgrimer och besökare från hembygdsgården i Hassela över den vackra Hasselasjön. Därefter når man toppen via en 400 m lång stig upp till kapellet.

De olika etapperna kommer att färdigstäl las i takt med att finansiering är möjlig.

Utomhusscenen ger förutsättningar för friluftssamlingar med upp till 9 000 besökare. En särdkild bröllopssvit planeras i "marknadsdelen" av S:t Staffans korsanläggning

 

Årsmöte i Föreningen Korset och S.t Staffans Kapell 26/8 2020.

 

LÄS VIDARE VIKTIG INFORMATION NEDAN

 


Däremot kommer vi att sända en kort hälsning den 6/6 kl 16:00 via KANAL10,  samt att samlingen vid korset från 2018 kommer att återutsändas efter denna hälsning.
Vi följer de rekomendationer som för närvarande gäller ang offentliga samlingar på max 50 personer och måste därför meddela beslutet att ställa in årets gemensamma saling vid korset, då vi i regel brukar vara 100-tals personer som samlas.

Samling kring Korset i Hassela 9-11 aug 2019

Välkommen till en bönemanifestation som sker vid korsets fot, i Sveriges geografiska mitt. Arrangör är Sverige7:14 

Fredag 9 aug  kl 19:00

Lördag 10 aug kl 07:00 , 10:00 , 14:00 och 18:00

Söndag 11 aug kl 07:00 , 10:00 och 14:00  (Under söndagen uppmanas till fasta för alla som kan)

Läs mer på www.sverige714.se