S:t STAFFANS projektet omfattar ett 4 hektar stort område.

S:t Staffasns Korset är det centrala i hela projektet och innefattar allt i sin egen proklamation över det enorma segerbudskap som Bibeln lyfter fram då allt blev fullbordat.

S:t Staffans Kapell är den plats där vi får samlas vid korsets fot. Ett kapell fyllt av liv, hopp och tro. Där Guds treenighet talar till oss på ett speciellt sätt och där Han kan möta alla våra behov.

S:t Staffans Via Dolorosa är en pilgrimsvanrdring där vi kan få uppleva Guds omsorg mitt i vår vardagen och få uppleva dramatiken av vandringen mot korset.

S:t Staffans stora scen är en plats där himlen är öppen och där budskapet kan få en plattform.

 

 

Årsmöte i Föreningen Korset och S.t Staffans Kapell 26/8 2020.

 

LÄS VIDARE VIKTIG INFORMATION NEDAN

 


Däremot kommer vi att sända en kort hälsning den 6/6 kl 16:00 via KANAL10,  samt att samlingen vid korset från 2018 kommer att återutsändas efter denna hälsning.
Vi följer de rekomendationer som för närvarande gäller ang offentliga samlingar på max 50 personer och måste därför meddela beslutet att ställa in årets gemensamma saling vid korset, då vi i regel brukar vara 100-tals personer som samlas.

Samling kring Korset i Hassela 9-11 aug 2019

Välkommen till en bönemanifestation som sker vid korsets fot, i Sveriges geografiska mitt. Arrangör är Sverige7:14 

Fredag 9 aug  kl 19:00

Lördag 10 aug kl 07:00 , 10:00 , 14:00 och 18:00

Söndag 11 aug kl 07:00 , 10:00 och 14:00  (Under söndagen uppmanas till fasta för alla som kan)

Läs mer på www.sverige714.se