Staffan - Hälsinglands apostel

staffan.gifHälsingland började kristnas omkring år 1055. Då sände ärkebiskop Adalbert (1 000 1072, ärkebiskop 1046) av ärkebiskopsdömet Hamburg-Bremen iväg biskop Stenfinn för att kristna hälsingarna. Stenfinn fick i Sverige namnet Staffan. Tidigare var Staffan benediktinermunk i Corbie vid floden Somme i norra Frankrike. Totalt sände ärkebiskop Adalbert vid olika tidpunkter iväg sex biskopar till Norden.

Det var svårt och riskfyllt att komma till Norden för tusen år sedan. Till och med i dag finns det människor, vilka är rädda för kontinentalt inflytande eller som enbart accepterar människor födda i deras socken eller landskap. Hur skulle det inte ha varit då, när en utlänning kom för att fördöma ens religion. Staffan kom sjövägen för att via Roslagen först ta sig till Gamla Uppsala, där han for hårt fram mot dyrkan av de hedniska gudarna Oden, Tor och Frö.

Därifrån begav han sig norrut genom det stråtrövarrika skogsområdet Ödmården, den dåtida skarpa gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland. I Hälsingland slog sig Staffan ner i Norrala socken. Därifrån företog han kortare resor till häst för att predika kristendomen. En tradition säger, att han ägde fem hästar utplacerade på strategiska platser.

Staffan var högmodig och självsäker i sina predikningar. Han rev ner avgudabilder och välte blodofferstenar. Men hälsingarna var inte redo att lämna hedendomen. Upptända av vrede jagade de Staffan ut ur Hälsingland. Han upphanns nära Mårdbäcken i Ödmården, där han stenades till döds. Då var det år 1060.

Då han förutsåg sitt öde uttalade han en profetia, enligt vilken ett hus (en stupa) skulle resas över hans grav samt att när stupan rasat för tredje gången var världens undergång nära. Av rädsla för att Staffan som död ägde oanade krafter fick han en värdig begravning. Han bands vid en otämjd fåle, som man lät löpa iväg. Där fåren slutgiltigt stannade, där skulle Staffan begravas.

Det blev i Norrala och över hans grav lät man bygga hans stupa av trä. Den stupa av sten, som idag finns över hans grav på Norrala kyrkogård är den tredje, byggd år 1829. Den byggdes, på grund av Staffans profetia, i kraftig gråsten. Fasaden kalkades vit. I juli månad år 1997 upptäckte man att Staffans stupas ena vägg har en kraftig spricka.

Staffans minnessten finns i Själstuga, Skogs församling, helt nära riksväg 83. Stenen restes år 1928 och avtäcktes av ärkebiskop Nathan Söderblom samt äger följande text: 

Staffan Hälsingarnas apostel led enligt sägen martyrdöden i denna trakt

NU har S:t Staffan skaffat ett SWISH nummer

Använd swish nummer 

123 - 03 05 011

Kom ihåg att notera vad det gäller, om det ör GÅVA, MEDLEMSAVGIFT, VATTENPROJEKTET

eller annat

 


S:t Staffan medverkar vid Nordanstigsgalan den 7/10 2017 kl 18:00

Då kommer vi att presentera vattenprojektet,  som innebär att vi, tillsammans med ER alla, skall placera en vattenreningsanläggning vid en skola i Uganda.

TILLSAMMANS! kommer vi att ro detta livsviktiga projekt i land. 

DU kan skicka en GÅVA på SWISH nr 123 - 03 05 011. Märk med "VATTEN"


Stakset_20170605.JPG