Staffan - Hälsinglands apostel

staffan.gifHälsingland började kristnas omkring år 1055. Då sände ärkebiskop Adalbert (1 000 1072, ärkebiskop 1046) av ärkebiskopsdömet Hamburg-Bremen iväg biskop Stenfinn för att kristna hälsingarna. Stenfinn fick i Sverige namnet Staffan. Tidigare var Staffan benediktinermunk i Corbie vid floden Somme i norra Frankrike. Totalt sände ärkebiskop Adalbert vid olika tidpunkter iväg sex biskopar till Norden.

Det var svårt och riskfyllt att komma till Norden för tusen år sedan. Till och med i dag finns det människor, vilka är rädda för kontinentalt inflytande eller som enbart accepterar människor födda i deras socken eller landskap. Hur skulle det inte ha varit då, när en utlänning kom för att fördöma ens religion. Staffan kom sjövägen för att via Roslagen först ta sig till Gamla Uppsala, där han for hårt fram mot dyrkan av de hedniska gudarna Oden, Tor och Frö.

Därifrån begav han sig norrut genom det stråtrövarrika skogsområdet Ödmården, den dåtida skarpa gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland. I Hälsingland slog sig Staffan ner i Norrala socken. Därifrån företog han kortare resor till häst för att predika kristendomen. En tradition säger, att han ägde fem hästar utplacerade på strategiska platser.

Staffan var högmodig och självsäker i sina predikningar. Han rev ner avgudabilder och välte blodofferstenar. Men hälsingarna var inte redo att lämna hedendomen. Upptända av vrede jagade de Staffan ut ur Hälsingland. Han upphanns nära Mårdbäcken i Ödmården, där han stenades till döds. Då var det år 1060.

Då han förutsåg sitt öde uttalade han en profetia, enligt vilken ett hus (en stupa) skulle resas över hans grav samt att när stupan rasat för tredje gången var världens undergång nära. Av rädsla för att Staffan som död ägde oanade krafter fick han en värdig begravning. Han bands vid en otämjd fåle, som man lät löpa iväg. Där fåren slutgiltigt stannade, där skulle Staffan begravas.

Det blev i Norrala och över hans grav lät man bygga hans stupa av trä. Den stupa av sten, som idag finns över hans grav på Norrala kyrkogård är den tredje, byggd år 1829. Den byggdes, på grund av Staffans profetia, i kraftig gråsten. Fasaden kalkades vit. I juli månad år 1997 upptäckte man att Staffans stupas ena vägg har en kraftig spricka.

Staffans minnessten finns i Själstuga, Skogs församling, helt nära riksväg 83. Stenen restes år 1928 och avtäcktes av ärkebiskop Nathan Söderblom samt äger följande text: 

Staffan Hälsingarnas apostel led enligt sägen martyrdöden i denna trakt

ÄNTLIGEN kan vi samlas tillsammans vid korset

VÄLKOMMEN på Sveriges nationaldag den 6/6 2022 kl 16:00

Då skall vi be för vårt land mm 

JONNY & ÅSA FOGLANDER mfl medverkar

Tag gärna med fikakorg och egen stol (det finns bänkar men räcker nog inte till alla)


 

Den 1/7 2021 är det 10 år sedan korset restes

Den 2/7 2021 är det 10 år sedan området ”invigdes”

Den 3/7 2021 är det 10 år sen korset invigdes.

Därför blev det en jubileumsdag lördagen den 3/7 2021.

Karl-Gustav Severin och Olof Edsinger deltog denna fantastiska dag 


Vi kunde åter igen samlas tillsammans för att be för vårt land

Tack till  alla som deltog på olika vis. Gud hör bön

B så får du C