Staffan - Hälsinglands apostel

staffan.gifHälsingland började kristnas omkring år 1055. Då sände ärkebiskop Adalbert (1 000 1072, ärkebiskop 1046) av ärkebiskopsdömet Hamburg-Bremen iväg biskop Stenfinn för att kristna hälsingarna. Stenfinn fick i Sverige namnet Staffan. Tidigare var Staffan benediktinermunk i Corbie vid floden Somme i norra Frankrike. Totalt sände ärkebiskop Adalbert vid olika tidpunkter iväg sex biskopar till Norden.

Det var svårt och riskfyllt att komma till Norden för tusen år sedan. Till och med i dag finns det människor, vilka är rädda för kontinentalt inflytande eller som enbart accepterar människor födda i deras socken eller landskap. Hur skulle det inte ha varit då, när en utlänning kom för att fördöma ens religion. Staffan kom sjövägen för att via Roslagen först ta sig till Gamla Uppsala, där han for hårt fram mot dyrkan av de hedniska gudarna Oden, Tor och Frö.

Därifrån begav han sig norrut genom det stråtrövarrika skogsområdet Ödmården, den dåtida skarpa gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland. I Hälsingland slog sig Staffan ner i Norrala socken. Därifrån företog han kortare resor till häst för att predika kristendomen. En tradition säger, att han ägde fem hästar utplacerade på strategiska platser.

Staffan var högmodig och självsäker i sina predikningar. Han rev ner avgudabilder och välte blodofferstenar. Men hälsingarna var inte redo att lämna hedendomen. Upptända av vrede jagade de Staffan ut ur Hälsingland. Han upphanns nära Mårdbäcken i Ödmården, där han stenades till döds. Då var det år 1060.

Då han förutsåg sitt öde uttalade han en profetia, enligt vilken ett hus (en stupa) skulle resas över hans grav samt att när stupan rasat för tredje gången var världens undergång nära. Av rädsla för att Staffan som död ägde oanade krafter fick han en värdig begravning. Han bands vid en otämjd fåle, som man lät löpa iväg. Där fåren slutgiltigt stannade, där skulle Staffan begravas.

Det blev i Norrala och över hans grav lät man bygga hans stupa av trä. Den stupa av sten, som idag finns över hans grav på Norrala kyrkogård är den tredje, byggd år 1829. Den byggdes, på grund av Staffans profetia, i kraftig gråsten. Fasaden kalkades vit. I juli månad år 1997 upptäckte man att Staffans stupas ena vägg har en kraftig spricka.

Staffans minnessten finns i Själstuga, Skogs församling, helt nära riksväg 83. Stenen restes år 1928 och avtäcktes av ärkebiskop Nathan Söderblom samt äger följande text: 

Staffan Hälsingarnas apostel led enligt sägen martyrdöden i denna trakt

TACK ALLA NI …..

 

som under 2018 gav en gåva till

S:t Staffans Vattenprojekt-

en insamling till små och mycket effektiva vattenreningsanläggningar från SolarWave

 

-Visste du att 800 barn under 5 år dör varje dag för att de druckit smutsigt vatten

-Men nu kan 1.200 elever och drygt 200 lärare vid en skola i Kampala i Uganda dricka rent vatten tack vare de gåvor som samlades in under 2017 o 2018


VÄLKOMMEN till julaftonens störst höjdpunkt. Kl 23:30 samlas vi vid korset i Hassela och firar att "EN STJÄRNA TÄNDS"  Låt den här natten bli en natt när det får tändas en stjärna i ditt liv


GDPR (General Data Protection Regulation), eller Allmänna dataskyddsförordningen som den faktiskt heter på svenska, är en gemensam lag i EU. Kortfattat går det ut på att du har rätt att veta hur dina uppgifter blir hanterade hos oss.

HÄR kan du läsa om vår personuppgiftspolicy.