Personuppgiftspolicy (GDPR)

Den 25 maj 2018 trädde den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR i kraft och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Vi vill informera hur vi hanterar dina personuppgifter.

Hur har vi fått dina personuppgifter?

Föreningen S:t Staffan köper inte in personuppgifter från andra företag. Finns du med i vårt register är det av någon av följande skäl:

 • Du är medlem i föreningen
 • Du har köpt "1 cm av korset"
 • Du önskar få information om föreningens aktiviteter
 • Du ger eler har gett en ekonomisk gåva till föreningen
 • Du har varit i kontakt med föreningen av annan anledning där uppgifter lämnats.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För de flesta personer i vårt register har vi endast namn och adress. Men även e-postadresser från er som angivit detta. Vi har också gåvohistorik (vad du har gett och till vilket ändamål) och viss kontaktshistorik (t ex om du ringer och meddelar något som hör till medlemskapet, ex vis om du vill pausa en period).

Vi samlar inte in eller behandlar på något annat sätt personnummer,

Hur använder vi personuppgifterna?

Vi använder dina uppgifter

 • För att upprätthålla kontakten med dej som medlem / givare. Detta kan innefatta t ex insamlingsbrev, inbjudningar till samlingar, rapporter från projekt men även personlig kontakt via brev eller e-post om nödvändigt.
 • För att registrera och ta emot gåvor
 • I vår bokföring
 • I fakturor (om du beställt någon produkt/tjänst av oss, typ guidad tur eller annat)
 • I löneadministration (om du utfört arbete åt oss)

Vid ”adress okänd” kommer vi använda övriga uppgifter för att om möjligt finna rätt adress.

Delar vi dina uppgifter med någon?

 • Vi delar dina uppgifter enbart med vår revisor.

Vad kan du göra?

Du kan närsomhelst kontakta föreningen S:t Staffan för att få dina uppgifter raderade eller begränsa hur vi använder dina uppgifter. Raderar vi dina uppgifter kommer vi inte senare kunna gå tillbaka och ge dej info om vad du gett. Du har själv rätt begränsa hur vi använder dina uppgifter, t ex avstå från månadsbrev. Du kan också be oss sätta dej som ”inaktiv” vilket betyder att vi fortfarande har kvar personuppgifter och historik men inte behandlar dessa uppgifter på något sätt.

Du kan begära information om vilka personuppgifter vi har registrerade på dej. Detta skickas då per brev till den adress vi har i vårt system.

Kontaktperson i föreningen S:t Staffan är:
Jimmy Nilsson korsetihassela@gmail.com | 076-33 99 739

 

Årsmöte i Föreningen Korset och S.t Staffans Kapell 26/8 2020.

 

LÄS VIDARE VIKTIG INFORMATION NEDAN

 


Däremot kommer vi att sända en kort hälsning den 6/6 kl 16:00 via KANAL10,  samt att samlingen vid korset från 2018 kommer att återutsändas efter denna hälsning.
Vi följer de rekomendationer som för närvarande gäller ang offentliga samlingar på max 50 personer och måste därför meddela beslutet att ställa in årets gemensamma saling vid korset, då vi i regel brukar vara 100-tals personer som samlas.

Samling kring Korset i Hassela 9-11 aug 2019

Välkommen till en bönemanifestation som sker vid korsets fot, i Sveriges geografiska mitt. Arrangör är Sverige7:14 

Fredag 9 aug  kl 19:00

Lördag 10 aug kl 07:00 , 10:00 , 14:00 och 18:00

Söndag 11 aug kl 07:00 , 10:00 och 14:00  (Under söndagen uppmanas till fasta för alla som kan)

Läs mer på www.sverige714.se