Bli medlem och/eller förvärva en centimeter av korset

Alla medlemmar som betalar medlemsavgiften på 450 kronor (1.000 kr för företag) för år 2016 får ett fint medlemsintyg

Alla som vill stödja projektet genom att köpa en eller flera centimeter av korset (1.000 kronor per centimeter) får ett gåvodiplom samt sitt namn uppsatt på en minnestavla i anslutning till korset. (minnesplakett (namn+ort samt året för gåvan på minnestavla uppsatt i S:t Staffans kapellet) gäller vid 1:a gåvotillfället, gåvodiplom utsändes alltid)


 

Anmäl ditt medlemskap genom att betala in 450 kronor (1.000 kr företag) på S:t Staffans kapells bankgiro 5756-9790. Glöm ej ange namn och adress. Du kan också maila ditt namn och adress om att du vill bli medlem så skickar vi dig en inbetalningstalong. Maila till korsetihassela@gmail.com, skriv ”Medlemskap” i ämnesfältet.

Även Ni som vill stödja projektet genom att köpa en eller flera centimeter av korset (1.000 kronor per centimeter) kan göra en direktinbetalning till bankgirot eller skicka ett mail. Glöm ej att ange namn och adress. Vid mail skicka e-post till korsetihassela@gmail.com, skriv ”Centimeter av korset” i ämnesfältet.

 

Läs mer om medlemskap --->

 

Årsmöte i Föreningen Korset och S.t Staffans Kapell 26/8 2020.

 

LÄS VIDARE VIKTIG INFORMATION NEDAN

 


Däremot kommer vi att sända en kort hälsning den 6/6 kl 16:00 via KANAL10,  samt att samlingen vid korset från 2018 kommer att återutsändas efter denna hälsning.
Vi följer de rekomendationer som för närvarande gäller ang offentliga samlingar på max 50 personer och måste därför meddela beslutet att ställa in årets gemensamma saling vid korset, då vi i regel brukar vara 100-tals personer som samlas.

Samling kring Korset i Hassela 9-11 aug 2019

Välkommen till en bönemanifestation som sker vid korsets fot, i Sveriges geografiska mitt. Arrangör är Sverige7:14 

Fredag 9 aug  kl 19:00

Lördag 10 aug kl 07:00 , 10:00 , 14:00 och 18:00

Söndag 11 aug kl 07:00 , 10:00 och 14:00  (Under söndagen uppmanas till fasta för alla som kan)

Läs mer på www.sverige714.se